خــ ــدا بـ ــاز تـنهام کـ ـردیــ

تــ ـنهـ ـایـــ

1372925182_jhhjjh.jpg


دلم برای سادگی ام میسوزد وقتی
دستانت را برایم مشت میکنی

میپرسی: گل یا پوچ ؟
در دلم میگویم : دستهای تو


tags:تنهای های ابوالفضل, سکس چت, شهوانی, چت روم سکسی
جمعه یکم شهریور 1392 | 9:12 | ƧŌ₭ŌŌŦ |

بعضے وقتا مجبورے تو فضاے بغضت بـפֿـنـבے …

בلت بگیره ولے בلگیرے نـڪنے … 

شاڪے بشے ولے شـڪایت نـڪنے … 

گریـہ ڪنے اما نزارے اشـڪات پیـבا بشن … 

פֿـیلے چیزارو ببینے ولے نـבیـבش بگیرے … 

פֿـیلے ها בلتو بشـڪنن و تو فقط سـڪوت ڪنے …tags:تنهای های ابوالفضل, سکس چت, شهوانی, عکس های شهوانی
جمعه یکم شهریور 1392 | 9:9 | ƧŌ₭ŌŌŦ |

Shik Them